Konkursportalen

Hvad skal jeg som kreditor gøre, hvis jeg har penge til gode i et krav mod et konkursbo?

Hvis du har et krav mod en virksomhed eller en privatperson, der er taget under konkursbehandling, hvor advokat Boris Frederiksen fra Poul Schmith er udpeget som kurator, kan du anmelde dit krav her på Konkursportalen.dk.

Dette gør du ved at trykke på knappen ”anmeld krav”. Vi opfordrer dig til at gøre dette snarest muligt efter konkursen.

Hvordan opgør jeg mit krav?

Du skal opgøre dit krav pr. den dato, hvor virksomheden eller den privatperson, der er gået konkurs blev taget under konkursbehandling af skifteretten (dekretdagen) med tillæg af renter, og vedlægge dokumentation for kravet (f.eks. fakturaer, låneaftaler mv.).

Hvem behandler et konkursbo?

Skifteretten udpeger en person, oftest en advokat, til at behandle konkursboet og varetage kreditorernes interesser. Denne kaldes kurator.

Poul Schmiths faste kurator er advokat Boris Frederiksen. Det er ham og hans medarbejdere, der behandler konkursboerne hos Poul Schmith.

Hvad er kurators rolle?

Overordnet er kurators rolle at afvikle konkursboets aktiver og fordele indtægterne ligeligt mellem de kreditorer, der har ret til at opnå andel af indtægterne. Kurator varetager alle konkursboets kreditorers interesser.

Som led i kurators arbejde skal kurator også undersøge, om der er kreditorer, der er blevet begunstiget i tiden op til konkursen. Dette kan potentielt føre til, at de handlinger og dispositioner, der er sket, skal  gå tilbage (omstødes).

Herudover undersøger kurator bl.a. om selskabets tidligere ledelse eller den personlige skyldner eller andre måtte have foretaget handlinger og dispositioner, der medfører, at konkursboet har et erstatningskrav mod nogen.

Kurator undersøger endvidere, om der er grundlag for at indlede konkurskarantænesag mod selskabets tidligere ledelse.

Hvad betyder dividende i et konkursbo?

Når en virksomhed eller personlig skyldner tages under konkursbehandling skyldes dette, at vedkommende ikke kan betale alle sine kreditorer. I et konkursbo vil det derfor være meget sjældent, at alle kreditorer kan få betalt hele deres krav. Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som kreditor har udsigt til at modtage fra konkursboet, når konkursboet er gjort op og alle aktiver er afviklet.

Det er sjældent, at alle kreditorer kan få hele deres krav dækket i et konkursbo. Dividenden i et konkursbo er den forholdsmæssige andel, som en kreditor har mulighed for at få dækket, når alle aktiver er afviklet og konkursboet kan afsluttes.

Hvad er konkursordenen og hvilken betydning har den for min udsigt til at opnå dividende?

Krav der anmeldes i et konkursbo får ikke alle dækning på lige fod. Kravene inddeles i hierarkisk opbyggede klasser som kaldes konkursordenen. Konkursordenen er den rækkefølge, som konkursboets kreditorer bliver dækket efter. Konkursordenen betyder altså, at der ikke bliver dækning til krav i en lavere klasse før alle de kreditorer, som er placeret i en højere klasse, har fået fuld dækning. F.eks. bliver de fleste lønmodtagerkrav dækket forud for de fleste almindelige fakturakrav.

Hvornår kan jeg forvente at få udbetalt dividende fra konkursboet?

Når kurator påbegynder konkursbehandlingen, kan det være vanskeligt at svare på, om der vil blive udbetalt dividende til kreditorerne og eventuelt hvor stor dividenden vil blive. På konkursportalen.dk vil vi løbende holde dig opdateret på, hvad vi forventer dividenden bliver i konkursboet.

Hvornår kan jeg foretage fradrag for mit tab (herunder ift. moms)?

Tab på debitorer kan først søges fradraget, når tabet er konstateret. I konkursboer anses et tab for konstateret, når det ved afslutningen af konkursboet dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der kan dog i visse tilfælde søges foreløbigt fradrag for tab på fordringer i konkursboer, før konkursbehandlingen er endelig afsluttet, f.eks. når kurator har orienteret kreditorerne om, at der ikke bliver udsigt til dividende, eller at dividenden ikke forventes at overstige en nærmere angiven procent af kravet.

Vi foreslår i den forbindelse, at du læser SKATs Juridiske Vejledning på www.skat.dk i forhold til fradragsmulighederne, bundgrænser m.v. Her på sitet vil vi løbende informere om, hvorvidt du kan søge fradrag.

Hvor lang tid tager konkursbehandlingen fra start til slut?

Man kan ikke sige noget generelt om, hvor lang tid det tager at behandle et konkursbo. Små og ukomplicerede konkursboer, med få aktiver og kreditorer og et begrænset antal undersøgelser, bliver afsluttet hurtigere end store komplicerede konkursboer med mange aktiver og kreditorer og et mere omfattende antal undersøgelser. Har du anmeldt et krav i et konkursbo på Konkursportalen.dk, vil du løbende blive informeret om, hvornår vi forventer, at konkursboet vil være færdigbehandlet.